Over de Big Data Innovatiehub

In iedere organisatie wordt data gegenereerd. Maar wat doe je daar mee? Hoe creëer je waarde uit data? Door slimme combinaties van data krijg je zicht op kansen en verbetermogelijkheden van processen en producten. Graag helpen wij bij de start in deze nieuwe zoektocht.
De Big Data Innovatiehub is een verbindingsknooppunt tussen vraag- en aanbod van big data vraagstukken. Wij zijn objectief, onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk maar wel een groot expertisenetwerk. De Big Data Innovatiehub is een netwerkorganisatie bestaande uit dataspecialisten die werken bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.
Daarom zijn wij in staat om u / uw organisatie op weg te helpen in de wereld van big data en de juiste matches te maken met experts die passen bij de omvang, doelstellingen en cultuur van uw organisatie.

De Hub

Bij de Big Data Innovatiehub kunnen bedrijven en instellingen uit zowel de private als de publieke sector terecht met vragen over het nuttig gebruik van big data binnen de eigen dienstverlening.
De Hub geeft een economische en maatschappelijke impuls aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Daarmee wordt een netwerk van experts gecreëerd, zowel privaat als publiek, en leidt het tevens tot het stimuleren en inspireren van elkaar in het tot stand brengen van nieuwe relaties, oplossingen en business. Ook draagt het bij aan open standaardisatie van gebruikte methoden, data en technologie.

FieldLabs

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht werken aan het (uit)ontwikkelen, testen en implementeren van smart (next economy) producten en technologieën. Ze versterken verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en beleid op, binnen Europa, unieke thema’s. Vaak hebben deze publiek private samenwerkingsverbanden een fysieke faciliteit of infrastructuur en geven ze invulling aan de ambitie om een real life testing ground te zijn voor exporteerbare producten en diensten.

De Big Data Innovatiehub is een van vijftien Fieldlabs in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De samenwerking van de MRDH, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO in het kader van de Regionale Investeringsstrategie en de Roadmap Next Economy, heeft geresulteerd in een strategie rondom de Fieldlabs in de Metropoolregio. De portfolio sluit aan bij een drieledige doelstelling: versterking van de regionale economie, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer informatie over de fieldlabs en de Roadmap Next Economy is te vinden op: FieldlabsZH en MRDH.

Waarom de hub?

Onze regio kan een grote rol gaan spelen in de Next Economy, met als gevolg dat de banen van de toekomst worden gecreëerd. Regionale samenwerking is van wezenlijk belang om kennis te ontwikkelen, de infrastructuur te stroomlijnen en vraag en aanbod samen te brengen.
De Big Data Innovatiehub heeft zichzelf 5 doelstellingen gegeven:
1. Het opzetten en uitvoeren van voorbeeldprojecten;
2. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;
3. Versterken van de aansluiting van het onderwijs op nieuwe beroepen;
4. Bijdragen aan open standaardisatie van gebruikte methoden, data en technologie en
5. Stimuleren van het maatschappelijk debat over belemmerende vraagstukken die acceptatie van de inzet van Big Data in de weg staan.