Sinds november 2016 kent de het Dutch Innovation Park een Big Data Innovatiehub die zich richt op maatschappelijke vraagstukken rondom onder andere e-health, zelfzorg en digitale veiligheid. Kwartiermaker Saskia du Bois vertelt er meer over.

Wat doet de Big Data Innovatiehub?

‘We zijn het startpunt voor big data analytics. Atos, De Haagse Hogeschool, de Dutch Innovation Factory, InnovationQuarter en de gemeente Zoetermeer werken hierin samen. Het is nu vooral missiewerk: vertellen wat voor big dataprojecten we doen, inspireren en het mkb en de overheid verleiden om eens te komen kijken.’

Is big data nog niet doorgedrongen tot het mkb?

‘Mkb’ers weten niet altijd precies wat big data zijn en wat ze ermee kunnen. Ondernemers hebben vaak geen tijd en geld om het uit te zoeken. De hub laat ze er op laagdrempelige manier kennis mee maken, wij hebben de kennis, de studenten en de onderzoeksruimtes. We organiseren bijvoorbeeld ontbijtsessies waarin we mkb’ers vertellen over de praktische implicaties van big data. Tijdens gesprekken onderzoeken

we of ze met big data analytics hun processen kunnen optimaliseren, meer winst kunnen maken of hun klanten beter kunnen bedienen. Komt uit die gesprekken iets concreets, dan kunnen studenten en experts van onder andere Atos een quickscan uitvoeren.’

Waarom zijn big data belangrijk voor bedrijven?

‘De hoeveelheid en complexiteit van big data is enorm toegenomen, data genereren kan nu snel en real time, waardoor ze een grote voorspellende waarde hebben. In de transportsector kunnen ze bijvoorbeeld met behulp van big data beter bepalen wanneer hoeveel containers nodig zijn. Zo kunnen import en export beter op elkaar worden afgestemd.’

Zijn veel studenten bezig met big data?

‘Er is hier al wel een opleiding informatie securitymanagement. Met de hub kunnen studenten zich verder verdiepen in de materie. De studenten werken samen met een dataspecialisten, zij leveren de hardware, het datacenter en de kennis. Dat geeft een andere dynamiek dan alleen maar in de schoolbanken zitten. Bedrijven zitten te springen om jong ict talent en komen zo al in contact met studenten.’

Welke projecten lopen er nu in de hub?

‘Met behulp van big data over de waterstanden en het weer voorspellen we voor het Hoogheemraadschap hoe de baggerwerkzaamheden gaan verlopen. De gemeente Zoetermeer helpen we bij het gezonder en vitaler houden van wijken, bijvoorbeeld door te kijken of er een correlatie is tussen dieren- en kindermishandeling. Met behulp van data van de dierenbescherming en algoritmes, kunnen we signalen vroegtijdig opvangen, gedrag voorspellen en erop anticiperen door de wijkagent extra in te zetten.’

Wat betekent de Big Data Innovatiehub voor de regio?

‘De metropoolregio Rotterdam-Den Haag die bestaat uit 23 gemeenten, investeert in de Hub omdat het een impuls geeft aan de economie en werkgelegenheid en helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uiteindelijk willen we als hub regionaal toonaangevend worden in kennis en toepassingen van big data. 